Prof. dr Jasna Jović

RADNO ISKUSTVO

 • Od aprila 1990.g. zaposlena na neodredjeno vreme u VMA, Klinika za gastroenterologiju i hepatologiju VMA U bEOGRADU
 • Od  decembra 2005.g.Načelnik hepatološkog (II) odeljenja Klinike za gastroenterologiju i hepatologiju VMA
 • Od decembra 2001.g. do decembra 2005 Vršilac dužnosti Načelnika hepatološkog (II) odeljenja Klinike za gastroenterologiju i hepatologiju VMA
 • Od aprila 1990.g. do decembra 2001.g. odeljenski lekar u Klinici za gastroenterologiju VMA
 • Glavne aktivnosti: obrada bolesnika primljenih u Kliniku za gastroenterolgoju i hepatoloiju VMA, dijagnostika i lečenje, rad u ambulanti na Kabinetu za gastroenterologiju, kontrola bolesnika sa transplantiranom jetrom i bolesnika na listi za tranplantaciju jetre i rad u funkcijskoj dijagnostici VMA na ultrazvučnoj dijagnostici, slepoj biopsiji jetre i ciljanim biopsijama jetre i intraabdominalnih organa, edukacija mladjih kolega i medicinskih tehničara.
 • Odgovorna za rad na II odeljenju Klinike za gastroenetrolgiju i hepatoloiju, organizacija rada, rukovodjenje osobljem, edukacija i godišnja procena njihovog rada 
 • Član konzilijuma za transplantaciju jetre od 2000.g. odgovorna za obradu i praćenje bolesnika sa transplantiranom jetrom

Od maja 1986.g. do aprila 1990.g. rad na odredjeno vreme u VMA -

     specijalizacije iz interne medicine.

•    Od novembra 1983.g. do novembra 1984.g. kao stažista Medicinskog

     fakulteta u Beogradu  obavljanje obaveznog lekarskog staža

STRUČNI RAD

 • Od 1983.g. ultrazvučna dijagnostika, najpre u oblasti akušerstva i ginekologije,  a od 1986.g. i abdominalni ultrazvuk. Do sada uradjeno preko 50 000 ultrazvučnih pregleda abdomena
 • Slepa biopsija jetre kod preko 500 bolesnika
 • Vodjenih biopsija u abdomenomu (jetra, pancreas, limfne žlezde, različite promene u abdomenu) za 4 godine preko 400
 • U timu sa sa radiologom učestvujem u lečenju bolesnika sa cirozom jetre transjugularnim intrahepatičkim portosistemskim šantom (TIPS)
 • Pre 19 godina sam bila deo tima koji je prvi uradio embolizaciju slezine u cilju zaustavljanja krvarenja iz varikoziteta
 • Prva je uradila obradu davaoca dela jetre za indikaciju- akutno popustanje jetre, koja je bila uspešna
 • Učestvovala u svim transplantacijama jetre učinjenim u VMA od 2005.g. kao odgovorni lekar za neposrednu pretransplantacijsku obradu i praćenje i lečenje bolesnika posle izlaska iz jedinice intenzivne nege.
 • Od 2015.g. član Republičke komisije za transplantaciju solidnih organa
 • 2016.g. učestvovala u izradi novog zakona o transplantaciji solidnih organa i tkiva kao član radne grupe
 • Od 2010 do 2013. g. član Republičke komisije za transplantaciju jetre

OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE

 • Oktobra 2011.g. 15 dana edukacija u programu transplantacije R. Italije u Rimu (Italija)
 • Mart 2011.g. 7 dana edukacija o transplantaciji jetre Zagreb (Hrvatska)
 • Od oktobra 2004.g. do septembra 2005.g. subspecijalizacija iz gastroenterologije u VMA
 • Oktobar – decembar 2005.g.  60 dana, edukacija vezana za transplantaciju jetre Transplantacioni centar “Thomas Starzl” Pitsburg (SAD)
 • Juni 2000 odbrana doktorske teze u VMA pod naslovom: SUBKLINIČKA HEPATIČKA ENCEFALOPATIJA I PRIMENA FLUMAZENILA U BOLESNIKA SA CIROZOM JETRE RAZLIČITE ETIOLOGIJE
 • April 1994.g.  30 dana Edukacija iz gastrointestinalne onkologije u Institutu za onkologiju Republike Srbije
 • Oktobar 1991.g.  Internacionalna škola abdominalnog ultrazvuka “Ian Donald” u Dubrovniku
 • Od maja 1986.  do aprila 1990.g. specijalizacija interne medicine u VMA.  Ispit položen ocenom odličan
 • Novembra 1987.g. odbranjen magistarski rad  u Medicinskom fakultetu u Beogradu oblast humana reprodukcija pod naslovom: KORELACIJA IZMEDJU MORFOLOŠKE I FUNKCIONALNE ZRELOSTI PLACENTE
 • Od oktobra 1978.  do septembra 1983.g. Studije medicinskog fakulteta u Beogradu završene prosečnom ocenom 8,82
 • Od 1974. Do 1978.g. X Beogradska gimnazija u Beogradu završena odličnim uspehom
 • Od 1966. do 1974.g. osnovna škola “Josip Broz Tito” u Beogradu završena odličnim uspehom

NASTAVNO NAUČNA DELATNOST

 • Od 1997 do 2001.g. asistent za predmet interna medicina Medicinski fakultet VMA
 • Od 2001.g. zvanje docent za predmet interna medicina Medicinski fakultet VMA
 • Od 2016.g. zvanje vanredni profesor predmet interna medicina Medicinski fakultet VMA
 • Od 2009 g. nastavnik za predmet interna medicina na Medicinskom Fakultetu VMA Beograd.
 • Predavanja za poslediplomsku nastavu na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu i Visoke strukovne škole u Zemunu.
 • Autor sam i koautor preko 60 stručnih i naučnih radova. Autor poglavlja u dve knjige. Održala preko 60 predavanja u zemlji i inostranstvu na stručnim i naučnim skupovima.

ČLANSTVO U STRUČNIM ORGANIZACIJAMA

 • Član Srpskog lekarskog društva od 1984.g.
 • Član gastroenterološke sekcije SLD od 1990.g.
 • Član hepatološke sekcije SLD od 2000.g.
 • Predsednik hepatološke sekcije SLD od 2008.g. do 2016.g.
 • Član Evropskog udruženja za istraživanje jetre od 2003.g.
Pomozite nam da postanemo još bolji!
Da li ste pronašli željenu informaciju na ovoj stranici? Da Ne
Da li je sadržaj na ovoj stranici lak za razumevanje? Da Ne
Da li je sadržaj kompletan i sa dovoljno detalja? Da Ne