Prof. dr sc. med. Ljiljana Tukić

Dr Tukić je završila Medicinski fakultet 1975. godine, a specijalizaciju interne medicine 1982. godine.

Od 1983. godine stalno je zaposlena u Klinici za hematologiju VMA.

Dr Tukić je profesor na predmetu Interna medicina u Vojnomedicinskoj akademiji.

Zahvaljujući stipendiji Berlinskog Senata dr Tukić se dve godine usavršavala u Berlinu (transplantacija kostne srži), a pored toga stručno se usavršavala i u Hjustonu (SAD).

Dr Tukić je autor i koautor u brojnim stručnim i naučnim radovima koje je publikovala u stručnim časopisima ili izlagala na stručnim skupovima u zemlji i inostranstvu. Takođe je uključena u naučno-istraživačke projekte u Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu.

Član je hematološke sekcije SLD, Američkog udruženja hematologa, Evrtopskog udruženja hematologa i Evropskog udruženja za TMYH (EBMT).

Pomozite nam da postanemo još bolji!
Da li ste pronašli željenu informaciju na ovoj stranici? Da Ne
Da li je sadržaj na ovoj stranici lak za razumevanje? Da Ne
Da li je sadržaj kompletan i sa dovoljno detalja? Da Ne