Prof. dr sc. med. Predrag Aleksić

Dr Aleksić je rođen 1963. godine.

Medicinski fakultet završio je u Beogradu, a specijalizaciju iz urologije u Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu 1999. godine. Od tada je stalno zaposlen u Klinici za urologiju VMA gde se trenutno nalazi na poziciji Načelnika 2. Odeljenja ove klinike.

Magistarski rad je odbranio 2007. godine, a doktorsku tezu 2009. godine. Docent je na Katedri za hirurgiju VMA.

Autor je ili koautor u više stručnih i naučnih radova publikovanih u stručnim časopisima.

Nosilac je Ordena zasluga za narod Beli Anđeo.

Član je Srpskog lekarskog društva, Udruženja urologa Srbije i Evropskog udruženja urologa.

Pomozite nam da postanemo još bolji!
Da li ste pronašli željenu informaciju na ovoj stranici? Da Ne
Da li je sadržaj na ovoj stranici lak za razumevanje? Da Ne
Da li je sadržaj kompletan i sa dovoljno detalja? Da Ne