Prof. dr sc. med. Branislava Glišić

Prof.dr.sc Branislava Glišić, internista-reumatolog, rođena 12.10.1958.godine.

Medicinski fakultet završila je u Beogradu, a specijalizaciju iz interne medicine 1990. godine u Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. Magistrasku i doktorsku tezu iz oblasti reumatologije je odbranila u Vojnomedicinskoj akademiji. Od 2005.g. je docent na predmetu interna medicina. Od 1990.g. radi kao lekar specijalista u Klinici za reumatologiju i kliničku imunologiju VMA.

Publikovala je preko 200 stručnih i naučnih radova, poglavlja u knjigama i 2 knjige-monografije iz oblasti reumatologije.

Član je Reumatološke sekcije SLD.

Usluge:

  • dijagnostika i lečenje osteoporoze
  • dijagnostika i lečenje sistemskim bolesti vezivnog tkiva (reumatoidni artritis, sistemski eritemski lupus,Sjogrenov sindrom, polimiozitis, sistemska skleroza, sindromi vaskulitisa..)
  • dijagnostika i lečenje spondiloartritisa
  • dijagnostička i terapijaska punkcija zglobova
Pomozite nam da postanemo još bolji!
Da li ste pronašli željenu informaciju na ovoj stranici? Da Ne
Da li je sadržaj na ovoj stranici lak za razumevanje? Da Ne
Da li je sadržaj kompletan i sa dovoljno detalja? Da Ne