Prof. dr sc. med. Mijomir Pelemis - infektolog

Dr Mijomir Pelemiš rođen je 20.12.1949. godine u Šeheru. Osnovnu školu završio je sa odličnim uspehom kao i srednju medicinsku školu u Tuzli. Školske 1969/70. upisao se na Medicinski fakultet u Beogradu koji je završio 1976. godine sa prosečnom ocenom 8,3. Obavezan lekarski staž obavio je u klinikama Medicinskog fakulteta po odluci Saveta Medicinskog fakulteta. U Institut za infektivne i tropske bolesti primljen je 09.03.1978. godine. Specijalistički ispit iz Infektivnih bolesti položio je 31.05.1982. godine sa odličnim uspehom, a specijalistički ispit iz Kliničke farmakologije položio je 09.10.1990. takođe sa odličnim uspehom. U Institutu za infektivne i tropske bolesti radi od 1978. godine, a načelnik je odeljenja za kliničku farmakoterapiju, od njegovog osnivanja, oktobra 1995. godine. Dr Mijomir Pelemiš je u toku svog dugogodišnjeg rada, radio u svim kliničkim odeljenjima. Najveći deo svog radnog veka u Klinici je posvetio ispitivanju bolesnika sa nejasnim febrilnim stanjem i modernoj antimikrobnoj terapiji.

Dr Mijomir Pelemis je izabran u zvanje redovnog profesora oktobra 2004. godine, na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i profesor i rukovodilac predmeta na Medicinskom fakultetu Univerziteta Istočno Sarajevo u Foči, Bosna i Hercegovina.

Osnovao Jugoslovensko udruženje za antimikrobnu hemoterapiju (sada Srpsko udruženje za antimikrobnu hemoterapiju) 2002. godine, čiji predsednik od osnivanja, a takodje je i član Internacionalnog udruženja za antimikrobnu hemoterapiju. Bio je Direktor Klinike za Infektivne i tropske bolesti od 2001. – 2010. godine i od 2014 do 2015. godine.

  • Predsednik Srpskog udruženja za antimikrobnu hemoterapiju (od osnivanja 2003.)
  • Član udruženja za antimikrobnu hemoterapiju Jugoistočne Evrope
  • Član upravnog odbora FESCI-a
  • Član Medicinske akademije Srpskog lekarskog društva od 2013. godine
  • Član sekcije infektologa Srpskog lekarskog društva
  • Član je Internacionalne medicinske asocijacije Bugarske (International Medical Association Bulgaria)
  • Počasni Profesor Medicinskog Univerziteta u Varni, Bugarska
  • Član Internacionalnog uređivačkog odbora časopisa „International Journal of Antimicrobial Agents" (IF 4.259)
  • Član je savetodavnog borda časopisa „Eurosurveillence" (IF 5.7)
Pomozite nam da postanemo još bolji!
Da li ste pronašli željenu informaciju na ovoj stranici? Da Ne
Da li je sadržaj na ovoj stranici lak za razumevanje? Da Ne
Da li je sadržaj kompletan i sa dovoljno detalja? Da Ne