Prof. dr sc. med. Vidojko Đorđević

Datum rodjena: 12.6.1949 Veliki Suvodol, Pirot.

Osnovno,srednje obrazovanje i gimnazija završio u Pirotu. Medicinski fakultet završio u Nišu 1973 godine. Usavršavao se u Francuskoj, Engleskoj i SAD. Govori tečno engleski i francuki jezik. Oženjen, otac dva sina.

Nakon diplomiranja započeo univerzitetsku karijeru na Medicinskom fakultetu u Nišu, najpre na katedri histologije a onda interne mediine oblast nefrologija.

Do penzije radio na Medicinskom fakultetu i Klinici za nefrologiju KC Niš gde je bio dugogodišnji direktor.

Bio je rukovodioc programa transplantacije bubrega, otvarao je centre za dijalizu na jugu Srbije i bio je mentor u brojnim magistarskim i doktorskim tezama lekarima iz Niša i iz drugih delova Srbije. Autor je u preko 200 radova iz oblasti nefrologije a od toga veliki broj radova publikovan je u međunarodnim časopisima na sci listi sa značajnim indeksom citiranosti. Autor je i vise udžbenika iz oblasti nefrologije, dijalize i transplantacije.

Jedan je od osnivača Nacionalne škole dijalize u Srbiji i asicijacije nefrologa balkanskih gradova ( BANTAO). Bio je predsednik udruženja nefrologa Jugoslavije i Srbije tokom više godina.Sada je predsednik udruženja za psihonefrologiju i dijalizu Republike Srbije i predstavnik za Srbiju Svetskog udruženja nefrologa za implementaciju smernica za poboljšanje ishoda lečenja bubrežnih bolesti (KDIGO, Kidney Disease Improving Global Outcome). Recenzent je u nekoliko medjunarodnih časopisa za nefrologiju koji su na sci listi.

Bio je poslanik u Skupštini Srbije 1989 godine, zamenijk predsednika Upravnog odbora Republičkog fonda zdravstva, predsednik republičke stručne komisije za nefrologiju Ministarstva zdravlja Republike Srbije i autor je dokumenta vlade RS "Strategija razvoja nefrologije,dijalize I transplantacije bubrega u Srbiji do 2015 godine".

Za svoj rad je dobitnik više domaćih i medjunarodnih prizanja i najvažnije nagrade grada Niša "11 januar".

Pomozite nam da postanemo još bolji!
Da li ste pronašli željenu informaciju na ovoj stranici? Da Ne
Da li je sadržaj na ovoj stranici lak za razumevanje? Da Ne
Da li je sadržaj kompletan i sa dovoljno detalja? Da Ne