Prof. dr sc. med. Radoje Doder

Rođen 02.01.1958. godine. Medicinski fakultet završio je u Beogradu 1984. godine. God. 1991. završio je specijalizaciju iz interne medicine na VMA, a 1996. godine i subspecijalizaciju iz gastroenterologije. God. 1998. završio je magisterijum iz gastroenterologije, god. 2001. odbranio je doktorsku tezu iz oblasti ulkusa.

U VMA radi od 1988. godine, a od 2001.nalazi se na poziciji Načelnika Klinike za gastroenterologiju.

Član je Evropskog udruženja, Evropskog udruženja za onkologiju i Srpskog lekarskog društva. Predsednik je Udruženja za digestivne endoskopije JYEGA.

Publikovao je do sada 45 radova, koautor je u 3 monografije. Izlagao je na brojnim stručnim skupovima u zemlji i inostranstvu.

Pomozite nam da postanemo još bolji!
Da li ste pronašli željenu informaciju na ovoj stranici? Da Ne
Da li je sadržaj na ovoj stranici lak za razumevanje? Da Ne
Da li je sadržaj kompletan i sa dovoljno detalja? Da Ne