Prof. dr sc. med. Rajko Hrvačević

Diplomirao je na Medicinskom fakultetu 1981. godine u Sarajevu, Bosna i Hercegovina. Obavezan lekarski staž zavrsio je u Vojnoj bolnici u Sarajevu u periodu od 1981. do 1983. god. U Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu 1988 godine uspešno je završio specijalizaciju iz interne medicine. Poslediplomske studije oblika subspecijalizacije iz nefrologije završio je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1992. godine. Doktor nauka je postao 1996. godine odbranivši doktorsku disertaciju iz oblasti glomerulonefritisa.

Stručno se usavršavao u Londonu, Milanu i Los Anđelesu.

Juna 2007. god. izabran je u zvanje redovnog profesora iz interne medicine u Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. Viziting je profesor interne medicine na Medicinskom fakultetu u Nišu.

Od 1988. do 2005. god. radio je u Klinici za nefrologiju (na mestu načelnika Odelenja za dijalizu i Odeljenja za transplantaciju bubrega Vojnomedicinske akademije kao i mestu zamenika načelnika klinike), a od maja 2005. godine preuzeo je dužnost zamenika načelnika Vojnomedicinske akademije koju je vršio do kraja 2007. godine. Trenutno se nalazi na mestu medicinskog direktora za Srbiju u komaniji Fresenius Medical Care i rukovodi programom dijaliznih centara ove kompanije.

Profesionalna i stručna reputacija u zemlji i inostranstvu kvalifikovala ga je za mesto potpredsednika Sekcije za transplantaciju Srpskog lekarskog društva, člana predsedništva Udruženja nefrologa Srbije, predsednika ekspertske grupe za transplantaciju bubrega Nefrološke sekcije Srpskog lekarskog društva, člana komisije za dijalizu i transplantaciju Ministarstva zdravlja Republike Srbije, člana Republičke Stručne komisije za transplantaciju organa, člana Naučnog odbora balkanskog udruženja nefrologa, člana Evropskog udruženja za dijalizu i transplantaciju (EDTA), člana Internacionalnog udruženja nefrologa i člana Saveta Vojnomedicinske akademije. Takođe je savetnik Ministra zdravlja Republike Srpske za program transplantacije bubrega.

Tokom svoje profesionalne karijere aktivno i uspešno je učestvovao na brojnim međunarodnim i domaćim kongresima, simpozijumima, stručnim sastancima, okruglim stolovima, radionicama itd. Prof. Hrvačević je autor ili koautor u preko 100 stručnih i naučnih radova, poglavlja u knjigama, a autor je i dve knjige pod nazivom "Život sa presađenim bubregom - vodič za bolesnike" 2001, god. i "Savremene metode dijalize" 2002. god.

Poseduje aktivno znanje engleskog jezika i pasivno znanje francuskog jezika.

Pomozite nam da postanemo još bolji!
Da li ste pronašli željenu informaciju na ovoj stranici? Da Ne
Da li je sadržaj na ovoj stranici lak za razumevanje? Da Ne
Da li je sadržaj kompletan i sa dovoljno detalja? Da Ne