Prof. dr sc. med. Sidor Mišović

Prof. Mišović je rođen 1948 godine.

Medicinski fakultet završio je u Beogradu 1984. godine.

Specijalizaciju iz opšte hirurgije završio je 1984. godine, a specijalizaciju iz vaskularne hirurgije 1999. godine u Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. Od tada je bio stalno zaposlen u Klinici za opštu i vaskularnu hirurgiju u kojoj je bio načelnik do 2011. godine.

Magistarski rad je odbranio 1978. godine, a doktorsku tezu 1996. godine.

Redovni je profesor na Katedri hirurgije VMA. Član je transplantacionog tima VMA i uradio je više desetina transplantacija bubrega i transplantacije jetre.

Autor je i koautor više stručnih i naučnih radova publikovanih u domaćim i stranim časopisima.

Član je Udruženja hirurga Srbije, Udruženja vaskularnih hirurga Srbije, Udruženja flebologa Srbije i Sekcije za angiologiju i vaskularnu hirurgiju Srpskog lekarskog društva.

Pomozite nam da postanemo još bolji!
Da li ste pronašli željenu informaciju na ovoj stranici? Da Ne
Da li je sadržaj na ovoj stranici lak za razumevanje? Da Ne
Da li je sadržaj kompletan i sa dovoljno detalja? Da Ne