Prof. dr sc. med. Vjekoslav Orozović

Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Beogradu l969 g. Specijalizaciju iz Interne medicine  završio je 1977.godine u N.Sadu, a  subspecijalizaciju iz  kardiologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1981. godine.

Doktorirao je 1992. godine u Vojnomedicnskoj akademiji u Beogradu iz oblasti vezane za problem infarkta desne komore.

Duže od tri decenije radio je  u Klinici za Urgentnu internu medicinu u Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu, gde se leče i dijagnostikuju najteži i najkompleksniji bolesnici ne samo iz oblasti kardiologije, već i celokupne interne medicine.

Ceo svoj naučni i radni vek posvetio je izučavanju infarkta desne komore, i po tome je poznat u stručnim krugovima kod nas i u svetu.

U zvanje profesora  iz interne medicine  u Vojnomedicionskoj akademiije izabran je 2002 godine i reizabran 2007.godine.

Bio je na stručnom usavršavanju iz  oblasti kardiologije u Nemačkoj i Švajcarskoj, kao i na brojnim studijskim putovanjiima i kongresima kod nas i u svetu.

Autor je  jedine dve monografije  o infarktu desne komore u našoj literature, kao i monografije “Njeno srce”, koja se na razumljiiv i popularan način bavi problemima koronarne bolesti kod žena. Autor je i koautor više izabranih poglavlja iz  kardiologije u nekoliko  drugih monografija, a ima i više od 180 radova objavljenih u domaćim i stranim časopisima.

Član je  Kardiološke sekcije SLD i Evropskog udruženja kardiologa.

Pomozite nam da postanemo još bolji!
Da li ste pronašli željenu informaciju na ovoj stranici? Da Ne
Da li je sadržaj na ovoj stranici lak za razumevanje? Da Ne
Da li je sadržaj kompletan i sa dovoljno detalja? Da Ne