Prof. dr sc. med. Dejan Elaković

Profesor dr sci. med. Dejan Elaković, rođen je 1941. god. u Janjićima, Zenica.

Na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirao 1966. god. i specijalistički ispit iz urologije položio 1978. god.

Doktorsku disertaciju odbranio 1990. god.

Za vanrednog profesora urologije izabran 1997.

Bio je načelnik klinike za urologiju VMA od 1994. do 2002. god.

Član je Svetskog udruženja urologa – SIU od 1985. i Evropskog udruženja urologa –EAU od 1996. god. Objavio je veliki broj stručnih i naučnih radova i napisao nekoliko poglavlja u knjigama iz oblasti urologije i hirurgije.

Prve uspešne autotransplantacije bubrega izvršio je na psima 1980.

Bio na stručnom usavršavanju u Londonu  kod prof. dr J. P. Blady u The London Medical College, University of London, 1984. gde se posebno interesovao za transplantaciju bubrega, operativno rešavanje suženja uretre, transuretralne resekcije prostate, operativno lečenje tumora bubrega, mokraćne bešike, testisa i retroperitonealnu limfadenektomiju.

Prvu transplantaciju bubrega na ljudima u VMA uradio sa saradnicima 1996. god., a do 2002. urađeno je preko 100 transplantacija koje su po uspešnosti bile ravne najboljim svetskim statistikama. Za to vreme je bio šef hirurškog tima za transplantaciju bubrega u VMA. Pored toga uradio je preko 5000 uroloških operacije koje i dalje uspešno radi.

Pomozite nam da postanemo još bolji!
Da li ste pronašli željenu informaciju na ovoj stranici? Da Ne
Da li je sadržaj na ovoj stranici lak za razumevanje? Da Ne
Da li je sadržaj kompletan i sa dovoljno detalja? Da Ne