Prof. dr sc. med. Žarko Vučinić

Prof. Vučinić rođen je 1949 godine.  Medicinski fakultet završio je u Beogradu 1974. godine, a specijalizaciju iz interne medicine u VMA 1981. godine. Užu specijalizaciju iz kardiologije završio je 1996. godine, a doktorsku tezu iz oblasti kardiologije odbranio je 1997. godine. U Klinici za kardiologiju VMA radio d 1981. godine, a trenutno se nalazi na poziciji Načelnika funkcijske kardiološke dijagnostike. Sručno se usavršavao u Hammersmith Hospital London (Velika Britanija) i  Baylor Colledge Houston (SAD). Član je Udruženja kardiologa Srbije i Kardiološke sekcije SLD te Evropskog udruženja kardiologa. Do sada je publikovao oko 250 stručnih i naučnih radova, a takođe je učestovao u radu brojnih stručnih skupova u zemlji i in ostranstvu.  Autor je knjige “Prolaps mitralne valvule”.

Pomozite nam da postanemo još bolji!
Da li ste pronašli željenu informaciju na ovoj stranici? Da Ne
Da li je sadržaj na ovoj stranici lak za razumevanje? Da Ne
Da li je sadržaj kompletan i sa dovoljno detalja? Da Ne