Psihijatrijska služba

Glavni konsultant Poliklinike Intertim za psihijatriju je dr sci med Božidar Miljanović, psihijatar koji ima 25 god. kliničkog iskustva u VMA i deset godina polikliničkog rada u tretmanu psihijatrijskih pacijenata. Pored Dr Miljanovića kao konsultanti rade Prof. dr Miloje Preradović i dr Nedeljko Bjelica, takođe lekari Vojnomedicinske akademije u Beogradu.


Radikalne društvene  i ekonomske  promjene u poslednjih 20 godina,  generisale su brojne  psihosocijalne stresove i druge uzroke za sve veću učestalost mentalnih poremećaja. Tako, visoko je prasla incidenca za sledeće kategorije mentalnih poremećaja:

  • mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja zbog upotrebe  psihoaktivnih supstanci
  • depresivni poremećaji u vidu depresivnih epizoda i perzistentnih depresivnih poremećaja  (distimija)
  • neurotski  i sa stresom povezani poremećaji, a posebno anksiozni poremećaji
  • poremećaji ishrane pogotovo anoreksije i
  • poremećaji ličnosti i ponašanja  odraslih.

U okviru navedenih poremećaja dr Miljanović psihijatar je stekao značajno iskustvo u tretmanu:mentalnih poremećaja i poremećaja ponašanja kod upotrebe Canabisa
depresivnih epizoda i distimija
anksioznih poremećaja, posebno paničnih epizoda
psihosomatskih poremećaja i

  • psiholoških kao i psihopatoloških problema  vezanih za poremećaje ličnosti.
  • U lečenju ovih poremečaja u Poliklinici Intertim primenjuju se psihofarmakološka terapija  i psihoterapija, a najčešće kombinacija ove dvije  metode. Dr Miljanović je završio užu specijalizaciju iz psihoterapije u trajanju od tri godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu i u svom daljem stručnom radu nadograđivao znanje i vještine iz psihoterapije.

Kontaktirajte nas direktno i zakažite pregled

Sva polja su obavezna!

Pomozite nam da postanemo još bolji!
Da li ste pronašli željenu informaciju na ovoj stranici? Da Ne
Da li je sadržaj na ovoj stranici lak za razumevanje? Da Ne
Da li je sadržaj kompletan i sa dovoljno detalja? Da Ne