Talasi drobe kamen u bubregu

Večernje novosti sreda, 27. februar 2013.

Piše: profesor dr Rajko Hrvačević, nefrolog Poliklinike „Intertim“

EKSTRAKORPORALNA litotripsija udarnim talasima (Etracorporeal shock ave lithotripsy - ESL) je neinvazivna metoda lečenja kamenaca u bubrezima i gornjem delu mokraćnih puteva koja se primenjuje kod više od 90 odsto pacijenata sa ovom bolešću.


U poslednje vreme, posebno kada su u pitanju kamenci u donjem delu mokraćnog trakta, sve popularnija metoda lečenja kamenaca postaje tzv. intrakorporalna litotripsija, koja podrazumeva uvođenje specijalnih instrumenata u mokraćni trakt endoskopskim putem i razbijanje konkrementa u direktnom kontaktu sa instrumentom.

Ekstrakorporalna litotripsija podrazumeva primenu udarnih talasa visoke energije koji se generišu u vantelesnom izvoru i potom pod kontrolom rendgena ili ultrazvuka usmeravaju na kamen u bubregu, ili gornjem delu mokraćnog trakta.

Udarni talasi mogu biti elektrohidraulički, elektromagnetni ili piezoelektrični.

Svi oni po prelasku iz sredine manje gustine (meka tkiva) u sredinu veće gustine (konkrement) oslobađaju veliku količinu energije koja dezintegriše konkrement u sitne delove koji se potom spontano izmokravaju.

Za izvođenje ove procedure koriste se specijalni aparati tzv. litotripteri. Deo aparata koji emituje udarne talase naziva se glava aparata i isti se prislanja na kožu lumbalne regije dok pacijent leži na specijalno dizajniranom stolu.

Kontrola usitnjavanja konkrementa se radi primenom rendgena ili ultrazvuka.

MOGUĆE KOMPLIKACIJE MEĐU komplikacije koje se javljaju kod ESL tretmana spadaju: prolazna hematurija (izmokravanje krvi), pojava krvnih podliva u bubregu, oko njega ili u potkožnom tkivu, bubrežna kolika, infekcije mokraćnog trakta, opstrukcija mokraćnih kanala...

Procedura se izvodi ambulantno uz prethodnu primenu injekcije analgetika i traje od 40 do 60 minuta. Bolovi se mogu javiti tokom izmokravanja sitnih delova lomljenog konkrementa.

Ponekad je, zavisno od veličine i lokalizacije kamenca, proceduru potrebno ponoviti više puta ili je kombinovati sa drugim metodama lečenja.

Pre izvođenja procedure ESL svi pacijenti moraju biti ispitani, što podrazumeva ultrasonografski pregled bubrega i mokraćnog trakta, intravensku urografiju i laboratorijske analize krvi i mokraće uključujući i skrining testova za zgrušavanje krvi.

Efikasnost ove metode zavisi od veličine i pozicije konkrementa kao i njihovog hemijskog sastava. Metoda je manje efikasna kod kamenaca većih od dva centimetra, kamenaca lokalizovanih u donjem delu bubrega ili u čašicama sa uskim vratom i kod kamenaca koji su građeni od cistina ili kalcijum-oksalat monohidrata.

Indikaciju za primenu ove metode lečenja postavlja urolog, ređe nefrolog. U apsolutne kontraindikacije za izvođenje ove procedure spadaju trudnoća, poremećaji zgrušavanja krvi usled hematoloških oboljenja ili primene lekova protiv zgrušavanja krvi, aktivne infekcije mokraćnog trakta, nekontrolisana hipertenzija, neke anatomske abnormalnosti bubrega i mokraćnog trakta.

Pomozite nam da postanemo još bolji!
Da li ste pronašli željenu informaciju na ovoj stranici? Da Ne
Da li je sadržaj na ovoj stranici lak za razumevanje? Da Ne
Da li je sadržaj kompletan i sa dovoljno detalja? Da Ne