Ultrazvučni pogled u sve organe

Večernje novosti 18.09.2013

Piše: prof. dr Rajko Hrvačević, internista-nefrolog, poliklinika „Intertim“

Ultrazvučni pregled stomaka (ultrasonografija abdomena) se koristi za dijagnostiku oboljenja solidnih (parenhimskih) organa u stomaku kao što su jetra, žučna kesa, gušterača, stomačna aorta, nadbubrežne žlezde, bubrezi, mokraćna bešika, materica i prostata. Ovim pregledom se može utvrditi veličina i struktura organa, odnosno postojanje različitih patoloških stanja kao što su akutne i hronične upalne bolesti, doborućudni i zloćudni tumori, ciste, kamenci, kongenitalne anomalije i traumatska oštećenja organa.


Dijapazon oboljenja stomačnih organa koja se mogu dijagnostikovati primenom ultrazvučnog pregleda je širok, posebno ako se rezultati dobijeni ovim pregledom kombinuju sa kliničkom slikom i laboratorijskim analizama, pa se s pravom kaže da je ultrazvučna dijagnostika revolucionarna dijagnostika u medicini.

Pored dijagnostičke primene ultrazvuk se može koristiti i u biopsiji organa (bubreg, jetra, prostata), odnosno ciljanoj biopsiji patoloških promena utvrđenih u različitim organima, ali i u intervencijske svrhe (drenaža tečnosti, gnojnih kolekcija, zastoja mokraće u bubrezima).

BEZ TEŠKIH JELA Za izvođenje ovog pregleda potrebno je da bolesnik preskoči prethodni obrok, a kod gojaznih pacijenata ponekad je potrebna i primena laksativa (sredstava za čišćenje creva). Nekoliko dana pre pregleda pacijent ne treba da uzima hranu koja nadima stomak. Na pregled treba doći sa punom mokraćnom bešikom. Pregled traje 20 do 30 minuta.

Primena kolor dopler ehoangiografije u sklopu ultrazvučnog pregleda stomaka od posebne je koristi u dijagnostici nekih oboljenja jetre, bubrega i stomačne aorte, ali i u diferencijaciji tumorskih od cističnih formacija.

Ipak, dijagnostička vrednost ovog pregleda može biti ograničena, posebno kada su u pitanju neki organi kao što su nadbubrežne žlezde i pankreas. U takvim slučajevima se pribegava dopunskim dijagnostičkim procedurama kao što su kompjuterizovana tomografija i magnetna rezonanca. Ovi dopunski pregledi se rade kao i potvrdna dijagnostika u slučajevima kada se pacijent zbog patološkog nalaza upućuje na hirurško lečenje. Pregled ultrazvukom se takođe ne može koristiti u dijagnostici bolesti želudačno-crevnog trakta. U takvim slučajevima pribegava se primeni endoskopskih procedura (gastroskopija, kolonoskopija) ili drugih radioloških metoda sa primenom kontrasta kao što su ventrikulografija, irogografija.

Ultrazvučni pregled je neinvazivan, bezbolan i relativno jeftin pa se, bez ikakve štete po bolesnika, može ponavljati više puta, za razliku od pregleda kompjuterizovanom tomografijom (CT) čija je primena vezana za zračenje bolesnika (posebno kada je u pitanju multislajsni CT), a pregled je značajno skuplji.

Zbog neinvazivnosti i pouzdanosti u dijagnostici velikog broja oboljenja, ultrasonografija abdomena danas se smatra idealnom metodom za skrining preglede pacijenata, pa ovaj pregled treba biti sastavni deo jednogodišnjih sistematskih pregleda. Dijagnostička vrednost ovog pregleda može u značajnoj meri da zavisi od kvaliteta ultrazvučnog aparata i iskustva lekara.

Pomozite nam da postanemo još bolji!
Da li ste pronašli željenu informaciju na ovoj stranici? Da Ne
Da li je sadržaj na ovoj stranici lak za razumevanje? Da Ne
Da li je sadržaj kompletan i sa dovoljno detalja? Da Ne