Prof. dr sc. med. Danijela Ristić-Medić

Dr Ristić-Medić je završila Medicinski fakultet u Beogradu 1993. godine. Magistarski rad iz oblasti higijene ishrane odbranila je 1997. godine. Specijalizaciju iz interne medicine završila je 2005. godine. Doktorsku disertaciju iz oblasti ishrane zdravih i bolesnih ljudi odbranila je na Medicinskom fakultetu u Beogradu 2010. godine.

Dvogodišnji kurs sportske ishrane i suplementacije završila je 2015. godine.

Akreditovan je mentor na doktorskim studijama i predavač na predmetu Biološka osnova metaboličkog sindroma na modulu Integrisane nauke o ishrani na Biološkom fakultetu Univerziteta Beogradu.

Stalno je zaposlena u Centru izuzetnih vrednosti u oblasti istraživanja ishrane i metabolizma, Instituta za medicinska istraživanja, Univerziteta u Beogradu u naučnom zvanju viši naučni saradnik (VNS). Pored istraživačkog rada u institutu konsultant je za ishranu u okviru Savetovališta za ishranu i metabolizam Centra.

Sekretar je Etičkog odbora Instituta za medicinska istraživanja.

Dr Ristić-Medić je predavač na kontinuiranoj medicinskoj edukaciji iz oblasti ishrane kardivaskularnih bolesnika, i ishrane u toku i posle onkološkog lečenja. Pohađala je više edukativnih seminara i kurseva u zemlji i inostranstvu iz oblasti nutritivne epidemilogije, mikronutrijenata, ateroskleroze, gojaznosti i nutritivne terapije.

Saradnik je na projektima koje finansira Evropska komisija u oblasti nutrijenta, posebno u oblasti unosa i statusa joda i vitamina D.

Dr Ristić-Medić je autor i koautor u više od 145 stručnih i naučnih radova kao i više poglavlja u knjigama. Publikovala je radove u vodećim međunarodnim časopisima (Am J Clin Nutr, Nutr Rev, J British Nutr). Citiranost publikacija je veća od 450.

Član je Lekarske komore, Srpske asocijacije za proučavanje gojaznosti (SASO) kao i Svetske federacije za gojaznost (ranije IASO / IOTF), Društva fiziologa Srbije (DFS), Međunarodnog društva za proučavanje masnih kiselina i lipida (ISSFA), Udruženja za medicinu sporta Srbije, Srpskog društva za ishranu i Mreže za razvoj kapaciteta u ishrani u centralnoj i istočnoj Evropi (NCDNCEE-CAPNUTRA).

Pomozite nam da postanemo još bolji!
Da li ste pronašli željenu informaciju na ovoj stranici? Da Ne
Da li je sadržaj na ovoj stranici lak za razumevanje? Da Ne
Da li je sadržaj kompletan i sa dovoljno detalja? Da Ne