Centar za šećernu bolest

Šečerna bolest ili dijabetes (latinski diabetes mellitus) je hronična bolest metabolizma koja se karakteriše povišenim vrednostima glukoze u krvi. U osnovi nastanka bolesti je smanjena sekrecija i/ili smanjeno biološko dejstvo hormona inzulina što za krajnju posledicu ima poremećaj metabolizma ugljenih hidrata, masti i belančevina u organizmu. Duže trajanje bolesti dovodi do promene strukture i funkcije krvnih sudova, nerava, bubrega i drugih vitalnih organa i organskih sistema.


Dijabetes se danas ubraja među najčešća oboljenja u svetu i prevalence ove bolesti je u stalnom porastu. Ovo se objašnjava modernim stilom života i povećanjem spoljašnjih uzročnih faktora među kojima najznačajnije mesto imaju gojaznost i odsustvo fizičke aktivnosti. Prema podacima SZO od ove bolesti danas boluje više od 190 miliona ljudi širom sveta. Broj obolelih je u konstantnom porastu, pa se procenjuje da će on do 2025. Porasti na 330 miliona.

U Srbiji broj obolelih je preko 500.000 sa tendencijom stalnog rasta. Najveći broj obolelih (90%) boluje od tipa 2 dijabetesa, a procenjuje se da najmanje 50% pacijenata nema postavljenu dijagnozu odnosno ne zna da boluje od šečerne bolesti.

Procenjuje se da najmanje 50% pacijenata nema postavljenu dijagnozu odnosno ne zna da boluje od šečerne bolesti.

U toku šečerne bolesti, posebno ako ista nije pravovremeno i adekvatno lečena, razvija se čitav niz komplikacija na organima i organskim sistemima u koje spadaju:

 • Kardiovaskularne bolesti (hipertenzija, koronarna bolest uključujući i infarkt srca, moždani udar i gangrenu stopala)
 • Bolesti bubrega (nefropatija, infekcije, bubrežna insuficijencija, papilarna nekroza)
 • Očne bolesti (dijabetesna retinopatija, katarakta, glaukom)
 • Dijabetesno stopalo (ulceracije, infekcije, gangrene)
 • Kožne bolesti (infekcije, plikovi, crvenilo i žuljevi, smanjena osetljivost prema toploti)

Ranim prepozavanjem komplikacija i adekvatnim lečenjem istih može se u velikoj meri smanjiti invaliditet i stopa smrtnosti do kojih one dovode!

U osnovi ideje za osnivanje Centra za šečernu bolest Poliklinike InterTim jeste činjenica da ogroman broj pacijenata (oko 50%) ne zna da boluje od šečerne bolesti, čime se izlaže ozbiljnom rizika ranog razvoja komplikacija ove bolesti. Isto tako, činjenica je da adekvatno zbrinjavanje bolesnika sa šečernom bolešću danas podrazumeva timski dijagnostičko-terapijski pristup koji obezbeđuje rano prepoznavanje i adekvatno lečenje komplikacija ove bolesti, čime se poboljšava kvalite života i produžava njegovo trajanje. Sa timom iskusnih kliničara i savremenom dijagnostičko-terapijskom opremom, Poliklinika InterTim u potpunosti može odgovoriti napred navedenim zahtevima i podariti našim pacijentima dobro organizovanu, savremenu i efikasnu dijagnostiku i terapiju šečerne bolesti i njenih komplikacija. Pored toga, u Poliklinici InterTim od možete dobiti individualnu dijateu kreiranu od strane iskusnog nutricioniste kao i uputstva za promenu načina života.

Jednodnevna dijagnostika šečerne bolesti i njenih komplikacija uključuje:

 • Laboratorijske analize (urin, mikroalbuminurija, glukoza, HbA1c holesterol, trigliceridi (HDL, LDL), urea, kreatinin)
 • Pregled oftalmologa
 • Pregled nefrologa sa ultrazvučnim pregledom bubrega
 • Pregled kardiologa sa EKG-om i ultrazvučnim pregledom srca
 • Kolor dopler angiografija karotidnih arterija
 • Pravljenje individualne dijete od strane dijetetičara
 • Pregled endokrinologa sa zaključnim mišljenjem

LEKARSKI TIM: Prof. dr Zoran Anđelković-endokrinolog, prof. dr Zoran Hajduković-endokrinolog, mr sc. med. dr Snežana Kuzmić – endokrinolog, prof. dr Rajko Hrvačević-nefrolog, dr sc. med. Josip Butorajac-nefrolog, Dr Bratislav Kostić – oftalmolog,  kardiolog, dr Boro Đurić –radiolog, doc. dr Slavica Rađen – nutricionista.

Ukupna cena: 26.000

Više o šećernoj bolesti možete pročitati ovde

Pomozite nam da postanemo još bolji!
Da li ste pronašli željenu informaciju na ovoj stranici? Da Ne
Da li je sadržaj na ovoj stranici lak za razumevanje? Da Ne
Da li je sadržaj kompletan i sa dovoljno detalja? Da Ne