Informacije za pacijente

Poštovani posetioci, sa ove stranice možete da preuzmete literaturu i tekstove uz pomoć kojih se možete detaljno informisati o bolestima i stanjima koje vas interesuju.

Sadržaj iz ove informacije nije namenjen da bude zamena za mišljenje Vašeg lekara već kao pomoć u Vašem razumevanju bolesti i njenog lečenja. Stoga je neophodno da ove informacije ne koristite za samolečenje već da uvek zatražite mišljenje vašeg lekara ili drugog kvalifikovanog zdravstvenog radnika.

Knjiga: Savremene metode dijalize

Prva uspešna hemodijaliza je urađena 1945. godine, a primena hemodijalize u lečenju terminalne renalne insuficijencije započinje 1960. godine. Sve do tada terminalna renalna insuficijencija je bila bolest sa neminovnim letalnim ishodom. Uvođenje dijalize u kliničku praksu spasilo je na stotine hiljada života bolesnika sa ovom bolešću i omogućilo da im se život danas može produžiti za više decenija. Autor knjige je prof. dr Rajko Hrvačević. Novo izdanje knjige  možete preuzeti ovde.

Knjiga: Transplatacija bubrega

Od sredine devetnaestog veka, kada je Ričard Brajt prvi put pisao o bolesniku sa terminalnom slabošću bubrega, do ranih šezdesetih godina ovog veka bilo je malo nade za bolesnike sa bubrežnom slabošću. Dijaliza, kao novi metod u lečenju, spasila je život stotinama hiljada obolelih od ove bolesti. Dijaliza je danas usavršena do te mere da omogućava bolesnicima ne samo da žive duže već i da se solidno rehabilituju i kvalitetnije žive. Knjigu možete preuzeti ovde.

Rad: Mogu li lekovi da smanje tiroidne noduse?

Iako su povoljni efekti primene ekstrakta štitaste žlezde u lečenju struma uočeni još pre više od jednog veka, opravdanost TSH supresivne terapije kod benignih nodoznih struma još uvek je predmet rasprava u stručnoj literaturi. Preuzmite rad ovde.

Akne

Akne (bubuljice) su poremećaj kože koji nastaje kada su pore zapušene. Akne su najčešći kožni poremećaj u Severnoj Americi i pogađaju oko 85 procenata adolescenata. Ceo tekst →

Alportov sindrom

Alportovsindrom je naslednabolestkoja se karakteriše upalom bubrega, gluvoćom i abnormalnostima oka. Bolest je prvi put opisao doktor Alport 1927. godine u tri generacije jedne porodice i po njemu je ova bolest dobila ime. Bolest se nasleđuje najčešće dominantno vezano za X hromozom (85% slučajeva), a ređe autozomno recesivno ili auotozomno dominantno. Ceo tekst →

Anemija usled nedostatka gvožđa

Anemija može biti uzrokovana različitim stanjima kao što su obilna menstrualna krvarenja, rak, krvarenje iz probavnog trakta i dr. Anemija usled nedostatka gvožđe (sideropenijska anemija) je oblik anemije koji nastaje kada u organizmu nema dovoljno gvožđa za proizvodnju hemoglobina u crvenim krvnim zrncima. Glavni uzroci nastanka ove anemije su krvarenje i stanja koja smanjuju apsorpciju gvožđa u crevima. Ceo tekst →

Anksioznost odraslih

PREGLED – Osećanje anksioznosti može da bude normalan odgovor na stresnu situaciju. Međutim, prejak osećaj anksioznost tokom dana ili noći nije normalan. Generalizovan poremećaj anksioznosti (GPA) je stanje koje izaziva preveliku zabrinutost koju je teško kontrolisati i koje može da dovede do problema prilikom svakodnevnog funkcionisanja. Srećom, postoje uspešni tretmani. Ceo tekst →

Arterijska hipertenzija - povišen krvni pritisak

Definicija i klasifikacija Povišeni krvni pritisak – arterijska hipertenzija je akutna ili hronična bolest u kojoj je povišen krvni pritisak. Prema definiciji Svetske zdravstvene organizacije (SZO) vrednosti sistolnog arterijskog pritiska više ili jednake 140 mmHg i/ili dijastolnog arterijskog pritiska više ili jednake 90 mmHg, dobijene u tri uzastopna, adekvatna merenja tokom 1-3 nedelje smatraju se arterijskom hipertenzijom. Ceo tekst →

Atopijski dermatitis (ekcem)

Oko 17 procenata osoba u Sjedinjenim Američkim Državama ima atopijski dermatitis, poznat i kao ekcem. Često se javlja kod osoba koje imaju druge alergijske poremećaje kao što su astma i alergijski rinitis (nazalna inflamacija uzrokovana alergijama, poznata i kao kijavica). Članovi porodice su često takođe pogođeni. Ceo tekst →

Belančevine u mokraći (Proteinuria)

Jedna od glavnih funkcija bubrega je da odstranjuju toksine imetaboličke produkte te višak vode i soli iz krvi. Ovaj proces se odigrava u funkcionalnim jedinicama bubrega koje se nazivaju nefroni, a one se sastoje od glomerula (filtera) i tubula (cevčica). Proces filtracije krvi se odigrava u glomerulima, a u tubulima se pored procesa sekrecije nekih toksina i metaboličkih produkata odigrava i process reapsorpcije (ponovnog vraćanja u krv) korisnih supstanci. Membrana glomerula, kada je zdrava, sprečava prolazak belančevina iz krvi. U slučajevima oštećenja ove membrane dolazi do prolaska belančevina iz krvi i njihovog gubikta putem mokraće. Ceo tekst →

Benigna hiperplazija prostate (BHP)

Benigna hiperplazija prostate je stanje koje nastaje kada se prostata uveća, potencijalno usporavajući ili blokirajući protok mokraće. Drugi nazivi za benignu hiperplaziju prostate su benigna hipertrofija prostate, uvećana prostata i BHP. BHP nastaje samo kod muškaraca; oko 8 procenata muškaraca starosti 31 do 40 godina ima BHP. To se povećava na 40 do 50 procenata kod muškaraca starosti 51 do 60 godina i na preko 80 procenata kod muškaraca starijih od 80 godina. Ceo tekst →

Cervikalni kancer (rak grlića materice)

Papa test je uobičajen test za ispitivanje žena na cervikalni prekancer ili kancer. Međutim, većina abnormalnih Papa testova nije posledica kancera, već infekcija i niskog nivoa  estrogena. Ceo tekst →

Ciste na bubregu

Ciste na bubregu predstavljaju okrugle ili ovalne formacije ispunjene bistrom tečnošću koje se mogu pojavljivati na jednom ili oba bubrega, pojedinačno ili u većem broju. Ceo tekst →

Depresija

Reč "depresija" se koristi da opiše stanje generalnog neraspoloženja, nemotivisanosti i gubitka interesa ali isto tako i da opiše stanje bolesti tj. prave kliničke depresije. Nije uvek lako napraviti ovu razliku, posebno ne laicima, između nekoga ko se samo oseča neraspoloženim i nekoga ko zaista boluje od kliničke depresije koja traje i ozbiljno utiče na njegovo svakodnevno funkcionisanje. Ceo tekst →

Diabetes Mellitus tip 2: alkohol,fizička aktivnost i lekarska nega

Diabetes mellitus je hronično stanje, ali osobe obolele od dijabetesa mogu da vode normalan život u isto vreme vodeći računa da je dijabetes pod kontrolom. Promena životnog stila (promene svakodnevnih navika) su esencijalna komponenta svakog plana kontrole dijabetesa. Ceo tekst →

Dijabetes Mellitus – tip 2

Ishrana i fizička aktivnost su od kritičnog značaja u kontroli ABC-a (A1c, krvni pritisak i holesterol) u slučaju dijabetesa tipa 2. Kako bi se efikasno kontrolisali A1C (hemoglobin A1C) i nivo šećera u krvi vrlo je važno da znate da izbalansirate unos hrane, fizičku aktivnost i lekove. Pravljenje zdravog izbora hrane svakog dana ima kako kratkoročne tako i dugoročne posledice. Uz edukaciju, praksu i pomoć nutricioniste i/ili edukatora za dijabetes moguće je dobro jesti i kontrolisati ovu bolest. Ceo tekst →

Dijaliza i transplatacija bubrega

Terminalna bubrežna insuficijencija ili peti stadijum hronične bubrežne insuficijencije predstavlja hronično i nepovratno oštečenje bubrega sa posledičnom akumulacijom brojnih endotoksina i tečnosti u organizmu u meri koja zahteva lečenje nekom od metoda za zamenu bubrežne funkcije. Postoji čitav niz oboljenja koja mogu dovesti do hronične bubrežne insuficijencije, a danas su to najčešće arterijska hipertenzija (povišen krvni pritisak) i šečerna bolest. Računa se da trenutno više od 40% bolesnika na lečenju dijalizom ima oštrečenje bubrega uzrokovano napred pomenutim bolestima. Pored ove dve bolesti terminalnu bubrežnu insuficijenciju mogu uzrokovati različite upalne (glomerulonefritis, pijelonefritis) i nasledne bolesti bubrega (policistična bolest bubrega) te sistemske bolesti kao što su lupus, vaskulitisi i dr. Ceo tekst →

Dijaliza ili transplantacija bubrega – šta je najbolje za mene?

Dijaliza i transplantacija bubrega su tretmani za zamenu bubrežne funkcije koji se primenjuju kod poslednjeg stadijuma bolesti bubrega. Postoje dva tipa dijalize: hemodijaliza i peritoneumska dijaliza. Ceo tekst →

Ekstrakorporalna litotripsija (ESWL) u lečenju kamenaca u mokraćnom traktu

Ekstrakorporalna litotripsija udarnim talasima (Extracorporeal shock wave lithotripsy anglosaksonskih autora) je neinvazivna metoda lečenja kamenaca u bubrezima i gornjem delu mokraćnih puteva koja je uvedena u kliničku praksu 1982. Godine od strane Chaussy-ija. Danas je to metoda izbora u lečenju kamenaca koja se primenjuje kod više od 90% pacijenata sa ovom bolešću, za razliku od hirurškog lečenja koje se primenjuje kod svega 1 do 2% pacijenata. U poslednje vreme, posebno kada su u pitanju kamenci u donjem delu mokraćnog trakta, sve popularnija metoda lečenja kamenaca postaje tzv. intrakorporalna litotripsija koja podazumeva uvođenje specijalnih instrumenata u mokraćni trakt endoskopskim putem te razbijanje konkrementa u direktnom kontaktu sa instrumentom. Ceo tekst →

Elastografija dojke i štitaste žlezde

Elastografija je neinvazivna, bezbolna, ultrazvučna metoda pregleda koja se koristi u dijagnostici oboljenja dojke i štitaste žlezde. U osnovi ove metode je merenje otpora mekih tkiva na pritisak sondom sa ciljem otkrivanja sumnjivih promena i razjašnjavanja prirode istih (dobroćudni ili maligni tumor). Pozitivan nalaz na elastografiji u oko 80-100% slučajeva pokazuje da se radi o malignim tumoru. Pri tome, maligno može biti izmenjen samo deo nekog čvora u štitastoj žlezdi ili dojci. Stoga je ovaj pregled od velike koristi kliničarima upravo za dalje neinvazivno ispitivanje osoba koje imaju čvorove u štitastoj žlezdi ili dojkama. Ceo tekst →

Gasovi i nadimanje

Neke osobe imaju osećaj da puštaju previše gasova, ili da previše često podriguju, što može da bude izvor neprijatnosti i stida. Prosečna odrasla osoba proizvede oko pola do litar i po gasa svakog dana, koji se kroz anus ispušta 14 do 23 puta dnevno. Povremeno podrigivanje pre ili nakon obroka takođe je normalno. Ceo tekst →

Gastroezofagealni refluks

Gastroezofagealni refluks, poznati i kao refluks kiseline, se javlja usled refluksa sadržaja stomaka ili vraćanja u jednjak i/ili usta. Refluks je normalna pojava koja se javlja kod zdrave odojčadi, dece i odraslih. Epizode su obično kratke i ne uzrokuju uznemirujuće simptome ili komplikacije. Ceo tekst →

Genitalne infekcije uzrokovane hlamidijom

Hlamidija je najrasprostranjenija seksualno prenosiva bolest u Sjedinjenim Američkim Državama. Hlamidija i gonoreja (još jedna seksualno prenosiva bolest) uzrokuju slične znake i simptome. Međutim, hlamidija uzrokuje manji broj simptoma i manje značajne dugoročne komplikacije od gonoreje. Stopa infekcije je viša kod žena. Ceo tekst →

Genitalni herpes

ŠTA JE GENITALNI HERPES? – Genitalni herpes ne česta seksualno prenosiva bolest koju uzrokuje herpes virus. Procenjuje se da barem je svaka peta odrasla osoba u Sjedinjenim Američkim Državama inficirana ovim virusom, ali mnogi ne pokazuju simptome i ne znaju da su inficirani. Ceo tekst →

Giht (urički artritis)

Definicija gihta — Giht je oblik artritisa (upale zgloba) koji se karakteriše bolom i otokom istog, a koji nastaje zbog taloženja kristala soli mokraćne kisleine u strukturama zgloba. Obično počinje upalom jednog zgloba i to najčešće na nožnom palcu i dešava se kod osoba koje imaju povišenu koncentraciju mokraćne kiseline u krvi. Mokraćna kiselina je metabolički produkt nekih namirnica. Kod povišenih koncentracija mokraćne kiseline u krvi njeni igličasti kristali se mogu odlagati u zglobu dovodeći tako do upale istog. Ceo tekst →

Gojaznost

Gojaznost je ozbiljno hronično oboljenje koje dovodi do brojnih zdravstvenih komplikacija sa posledičnim smanjenjem kvaliteta i dužine života. Kaže se da se životni vek skraćuje za mesec dana za svakih pola kilograma preko idealne telesne težine. Ceo tekst →

Gornja endoskopija (gastroskopija)

Gornja endoskopija, nazvana još i endoskopija, EGD, ili ezofago-gastro-duodenoskopija, je procedura koja lekaru omogućava direktan pregled gornjeg dela gastrointestinalnog (GI) trakta, koji obuhvata jednjak (deo sistema za varenje gde se odvija gutanje), želudac i duodenum (dvanaestopalačno crevo). Ceo tekst →

Hemodijaliza

Dijaliza je metoda za lečenje terminalne slabosti bubrega. Kada bubrezi više ne funkcionišu efikasno, otpadni proizvodi (toksini) i tečnost se nakupljaju u organizmu. Dijaliza preuzima deo funkcije bubrega koji otkazuju i uklanja otpadne materije i tečnost. Ceo tekst →

Hemoroidi

Hemoroidi su uvećane ili otekle vene u donjem delu rektuma. Najčešći simptomi hemoroida su rektalno krvarenje, svrab i bol. Hemoroide je moguće je videti ili osetiti oko spoljašnjosti anusa, ali mogu ida budu skriveni od pogleda, unutar rektuma. Ceo tekst →

Hepatitis B

Jetra je organ smešten u gornjem desnom delu stomaka, ispod rebara. Vrši mnoge funkcije neophodne za život. Ceo tekst →

Hepatitis C

Termin "hepatitis" se koristi za opis čestog oblika oštećenja jetre. Hepatitis jednostavno znači "inflamacija jetre" (nastavak "itis" znači inflamacija, a "hepa" znači jetra). Hepatitis može da bude uzrokovan velikim brojem faktora kao što su preterano konzumiranje alkohola, velike doze određenih lekova, otrovne pečurke i virusi. Ceo tekst →

Hipoglikemija (nizak nivo šećera u krvi) kod obolelih od šečerne bolesti

Hipoglikemija, poznata i kao nizak nivo šećera u krvi, javlja se kada su nivoi glukoze (šećera) u krvi previše niski. Hipoglikemija je uobičajena kod osoba sa dijabetesom koje koriste insulin i kod nekih (ali ne svih) pacijenata koji koriste lekove koji se unose oralno. Ceo tekst →

Hronična bubrežna slabost

Hronična bubrežna insuficijencija (HBI) je sindrom koji nastaje kao posledica postepenog, progresivnog i ireverzibilnog oštećenja bubrega koji traje tri i više meseci bez obzira na uzrok istog. smanjenja glomerulske filtracije do konačnog stadijuma uremije. Ovaj sindrom se karakteriše retencijom brojnih uremijskih toksina koji se normalno eliminišu putem bubrega, poremećajima u volumenu i sastavu telesnih tečnostii elektrolita, poremećajima acidobaznog sastava kao i disbalansom mnogih hormona. Ceo tekst →

Infekcija sa Helicobacter Pylori

Helicobacter pylori, nazivana i H. pylori, je bakterija koja je uobičajena u želucu. Prisutna je kod oko polovine populacije. Ceo tekst →

Infekcije mokraćne bešike

Infekcije mokraćne bešike su najčešće infekcije i dovode do simptoma peckanja prilikom mokreća i česte potrebe za mokrenjem. Infekcija mokraćne bešike je vrsta infekcije urinarnog trakta (IUT). Infekcije mokraćne bešike češće kod žena nego kod muškaraca. Većina žena iskusi nekomplikovanu infekciju mokraćne bešike koja se jednostavno tretira kratkom terapijom antibioticima. Kod muškaraca, infekcije mokraćne bešike mogu da pogode i prostatu i moguće je da će biti potreban duži tretman. Ceo tekst →

Intravenska urografija

Intravenska urografija je radiološka dijagnostička metoda snimanja bubrega i mokraćnih puteva (ureter, bešika i uretra). Ova metoda se izvodi tako što se u perifernu venu ubrizgava jodno kontrastno sredstvo koje se potom izlučuje putem bubrega i mokraćnih kanala. Na taj način mi dobijamo uvid u funkciju bubrega i anatomsku strukturu mokraćnih puteva. Dakle, intravenska urografija nam omogućava dijagnostiku smanjenje ili odsustva funkcije bubrega te vizuelizaciju različitih patoloških procesa u mokraćnim putevima (tumori, kamenci, kongenitalne anomalije, hronične upalne promene, zastoj u protoku mokraće, uvećanje prostate itd.). Ceo tekst →

Ishrana bogata vlaknima

Dijeta bogata vlaknima ima mnoge zdravstvene prednosti, između ostalog i smanjeni rizik od srčanog udara, šloga i dijabetesa tipa 2. Kako namirnice bogate vlaknima mogu da budu zdrave iz više razloga a ne samo zbog vlakana, ispitivanjima nije uvek moguće utvrditi da li su upravo vlakna komponenta koja doprinosi zdravlju. Ceo tekst →

Ishrana kod bolesnika sa tipom 1 šečerne bolesti

Ishrana i fizička aktivnost su od izuzetnog značaja u kontroli ABC-a (A1C, krvni pritisak i holesterol) dijabetesa tipa 1. Kako bi se A1C efikasno kontrolisao (hemoglobin A1c) i kako bi se postigla stabilna kontrola šećera u krvi, vrlo je značajno shvatiti kako izbalansirati unos hrane, fizičku aktivnost i insulin. Ceo tekst →

Ishrana sa malo natrijuma

Natrijum je element koji se nalazi kako u najvećem broju namirnica, tako i vodi. Organizmu je potrebna mala količina natrijuma iz hrane za kontrolu krvnog pritiska i volumena krvi. Međutim, najveći broj ljudi konzimira veću količinu natrijuma nego što je to potrebno. Ishrana sa malo natrijuma sadrži manje od 2 grama (2,000 milligrama) natrijuma dnevno. Osobe sa određenim medicinskim problemima kao što su visok krvni pritisak, bolesti bubrega i problemi sa srcem imaju koristi od ishrane siromašne natrijumom. Ceo tekst →

Kad je povišena temperatura opsana

Bilo da smo zdravi ili bolesni, telesna temperatura nam se menja tokom dana. Zavisi od naše životne dobi (što smo stariji sve je niža) i stanja organizma. Najniža je u ranim jutarnjim satima, najviša uveče, skočiće kad jedemo ljuto, dok vežbamo, žustro obavljamo neke aktivnosti, čak i kad lažemo, a opašće dok mirno gledamo omiljenu TV seriju, odmaramo se... Ceo tekst →

Kalcijum i vitamin D za zdravlje kostiju

Osteoporoza je uobičajen koštani poremećaj koji dovodi do progresivnog gubitka koštane gustine i mase. Usled toga kosti postaju tanke, slabe i lako se lome. Procenjeno je da se svake godine u Sjedinjenim Američkim Državama desi 1.3 miliona prloma usled osteoporoze (ili "osteoporotičnih"), uglavnom kostiju kičme (pršljenovi), kuka i podlaktica kod zgloba. Ceo tekst →

Kamen u bubregu

Prisustvo kamena u bubregu (latinski nefrolitijaza) je česta bolest i ona se npr. u SAD javlja kod oko 12% muškaraca i 5% žena mlađih od 70 godina. Bolest je tri puta češća kod muškaraca u odnosu na žene što se objašnjava hormonskim i metaboličkim razlikama između polova. Isto tako, bolest se češće javlja u razvijenim zemljama sveta i kod ljudi višeg socijalnog statusa što se povezuje sa načinom ishrane.  U nekim podučjima naše zemlje uečstalost javljanja kamena u bubrezima je češća (litogena područja) što se povezuje sa kvalitetom vode i načinom ishrane. Ceo tekst →

Kamen u žuči

Kamenje u žuči su čvrste nakupine nalik na kamenčiće koje se formiraju unutar žučne kese. Žučna kesa se nalazi u gornjem desnom delu stomaka, ispod jetre. Ceo tekst →

Kašalj

Kašalj prijatelj ili neprijatelj? Kada treba obratiti pažnju na njega? Kašalj je normalan odbrambeni refleksni akt kojim se štiti sluznica respiratornih puteva od stranih materija koje se putem disanja unose u traheobronhijalno stablo. Ceo tekst →

Koliko vode dnevno treba piti

Mit da dnevno treba popiti najmanje 8 čaša (1,9 litara) vode (bez kafeiniziranih i alkoholnih pića) je  prilično raširen, ali još uvek bez dovoljno naučnih dokaza koji ga opravdavaju. Ceo tekst →

Kolonoskopija

Kolonoskopija je pregled donjeg dela gastrointestinalnog trakta koji se još naziva i kolon ili debelo crevo (creva). Kolonoskopija je bezbedna procedura kojom se dobijaju nalazi koji drugim testovima ne bi mogli da se pokažu. Pacijenti kojima je potrebna kolonoskopija su obično zabrinuti i imaju pitanja u vezi procedure. Ceo tekst →

Kolor dopler krvnih sudova mozga

Dopler arterija glave je neinvazivna, bezbolna dijagnostička ultrazvučna metoda kojom se posebnom sondom transkranijalnim putem vrši pregled velikih krvnih sudova mozga. Ceo tekst →

Kolposkopija

Redovno testiranje na cervikalni kancer (papa bris) je izuzetno značajan deo održavanja zdravlja. Iako su rezultati testa abnormalni, sprovodi se dodatno testiranje kako bi se rezultat potvrdio i kako bi se odredila ozbiljnost abnormalnosti. Kolposkopija je test koji se obično preporučuje u tom slučaju. Lekaru omogućava pregled grlića materica sa uvećanjem. Ceo tekst →

Kondilomi (genitalne bradavice)

Condyloma acuminata (genitalne bradavice) su seksualno prenosiva bolest koja uzrokuje pojavu malih izraštaja roze boje ili boje kože na labiji, otvoru vagine, ili oko i unutar anusa. Genitalne bradavice su najčešća seksualno prenosiva bolest u Sjedinjenim Američkim Državama. Iako bradavice pogađaju oba pola, ima ih više žena nego muškaraca. Ceo tekst →

Konstipacija (zatvor stolice)

Konstipacija se odnosi na promenu pokretljivosti creva, ali ima različita značenja. Stolica može da bude previše tvrda ili previše mala, njen prolaz otežan ili neredovan (manje od tri puta nedeljno). Osobe sa konstipacijom mogu da primete učestalu potrebu za napinjanjem i da imaju osećaj da im creva nisu prazna. Ceo tekst →

Lečenje nesanice (Insomnia)

Insomnija je definisana kao otežano padanje u san, teškoće prilikom ostajanja u snu ili neosvežavajući san. Generalno, osobe sa insomnijom spavaju manje ili neadekvatno iako imaju dovoljno vremena na raspolaganju. Loš san dovodi do lošijeg funkcionisanja tokom dana. Nesanica nije definisana brojem prospavanih sati jer to može značajno da varira od jedne osobe do druge. Ceo tekst →

Lečenje povišenog holesterola

Visoki nivoi holesterola i lipida mogu značajno da povećaju rizik od nastanka bola u grudima, srčanog napada i šloga. Na sreću, postoji veliki broj tretmana. Ceo tekst →

Masna infiltracija jetre (nealkoholičarski steatohepatitis) (NASH)

Nealkoholičarski stetohepatitis (NASH) je stanje koje uzrokuje inflamaciju i akumulaciju masnog i fibroznog tkiva u jetri. Iako slično stanje može da se javi kod osoba koje zloupotrebljavaju alkohol, NASH nastaje kod osoba koje piju malo ili nimalo alkohola. Tačan uzrok NASH-a nije poznat. Ipak, javlja se češće kod osoba sa određenim medicinskim stanjima kao što su dijabetes, gojaznost i insulinska rezistencija. Ceo tekst →

Metabolički sindrom

Metabolički sindrom, nazvan još i sindrom insulinske rezistencije ili sindrom X, nije bolest već grupa karakteristika koje zajedno povećavaju rizik od nastanka dijabetesa tipa 2 i bolesti srca. Ove karakteristike obuhvataju gojaznost, visoki krvni pritisak, povišene nivoe šećera u krvi i visoke trigliceride (masne supstance u krvi). Održavanje telesne težine, šećera u krvi i nivoa holesterola i triglicerida pod kontrolom doprinosi dužem životu i smanjuje rizik od infarkta i šloga. Ceo tekst →

Nefrotski sindrom

Nefrotski sindrom predstavlja grupu simptoma i laboratorijskih nalaza koji se sreću kod pacijenata sa nekim oboljenjima bubrega: Ceo tekst →

Neuropatija usled dijabetesa

Neuropatija je medicinski termin za oštećenje nerava. Neuropatija je uobičajena komplikacija dijabetesa tipa 1 ili 2; do 26 procenata pacijenata sa dijabetesom tipa 2 pokazuje simptome nervnog oštećenja u vreme dijagnoze dijabetesa. Generalizovan tip neuropatije poznat kao polineuropatija je najčešći tip neuropatije kao posledice dijabetesa. Ostali tipovi neuropatija takođe mogu da pogode obolele od dijabetesa, ali o njima nećemo govoriti u ovom dokumentu. Ceo tekst →

Oboljenja štitaste žlezde

Štitna žlijezda - glandula thyreoidea je žlezda sa unutrašnjim lučenjem koja je smeštena sa prednje strane vrata, ispred grkljana, i ima izgled štita ili leptira. To je najveća žlezda u našem telu koja lučenjem hormona tiroksina(T4) i tironina (T3) reguliše metabolizam svih tkiva u našem organizmu, a lučenjem hormona kalcitonina učestvuje u regulaciji koncentracije kalcijuma u krvi. Ceo tekst →

Osteporoza – prevencija i tretman

Osteoporoza se često javlja i uzrokuje pojavu nenormalno tankih kostiju (osteopeniju), oslabljene kosti koje se lako lome (lako dolazi do fraktura). Žene imaju visok rizik od obolevanja od osteoporoze nakon menopauze zbog smanjenih nivoa estrogena, ženskog hormona koji pomaže u održavanju koštane mase. Ceo tekst →

Otoci tela (edemi)

Šta znači izraz edem i kako se on manifestuje? Edem je medicinski termin kojim se označava nakupljanje tečnosti u međućelijskom prostoru ili različitim organima. Obično se radi o nakupljanju vode ali povremeno to može biti i limfa. Ceo tekst →

Panični napadi (panični poremećaj)

Šta je panični napad/poremečaj. Panični napad je iznenadna pojava intenzivnog straha i zabrinutosti u situacijama kada realno nema razloga za tako nešto. Ove emocije su obično praćene fizičkim simptomima kao što su: lupanje srca, nedostatak vazduha, mučnina, znojenje, drhtavica, vrtoglavica, bolovi u grudima. Ceo tekst →

Peritoneumska dijaliza

Peritoneumska dijaliza (PD) je procedura koju mogu da koriste osobe čiji bubrezi više ne funkcionišu efikasno. Procedura se izvodi kod kuće i pomoću nje se uklanjaju višak tečnosti i otpadne materije iz krvi. Ceo tekst →

Policistični bubrezi

Normalno, bubrezi filtriraju toksične materije i tečnost iz krvi. Kod osoba sa policističnim bubrezima, oni postaju uvećani sa više cista koje ometaju normalnu bubrežnu funkciju. To ponekad može da dovede do otkazivanja bubrega i potrebe za dijalizom ili transplantacijom bubrega. Ceo tekst →

Preeklampsija

Postoje četiri glavne vrste visokog krvnog pritiska koji može da se javi u trudnoći: Ceo tekst →

Preterano mokrenje

Uobičajna učestalost mokrenja je 4 do 6 puta dnevno i to uglavnom danju dok se noćno mokrenje javlja kod uzimanja tečnosti , diuretika (lekova koji pospešuju izmokravanje) kao i čaja, kafe i alkohola pred spavanje, bolesti bubrega i prostate i u nekim drugim oboljenjima kao što su naprimer šečerna bolest i dijabetes insipidus, bolesti srca i jetre. Ceo tekst →

Prevencija malignih oboljenja

Dugo vremena rak je bio neizlečiva bolest sa smrtnim ishodom. Zahvaljujući napretcima ostvarenim otokom poslednjih nekoliko decenija, danas je većina malignih bolesti izlečiva, posebno ukoliko se dijagnostikuju u ranoj fazi. Uspešno lečenje različitih vrsta raka utemeljeno je na preventivnim merama, ranoj dijagnostici i lečenju i adekvatnoj rehabilitaciji ovih bolesnika. Dakle, danas se rak može sprečiti, može se lečiti i kod mnogih bolesnika u potpunosti izlečiti. Ceo tekst →

Prevencija stvaranja kamena u bubregu kod odraslih osoba

Prevencija ponovne pojave kalcijumskog kamenja (koje se obično sastoji uglavnom od kalcijum oksalata) za cilj ima smanjenje koncentracije litogenih faktora (kalcijuma i oksalata) i povećanje koncentracije inhibitora formiranja kamenja, kao što je citrat. Ceo tekst →

Prostatitis (Upale prostate)

Prostatitis je infekcija ili zapaljenje prostate. Prostata je žlezda koja se nalazi samo kod muškaraca i njena uloga je proizvodnja dela semene tečnosti. Prostata je smeštena ispod bešike gde formira prsten oko ureter (izvodne mokraćne cevi). Ceo tekst →

Psiholog ili psihijatar

Psiholog je završio studije psihologije, nauke koja sagledava ljudsko ponašanje i psihu široko i bavi se različitim aspektima psihičkog života. U svom radu psiholozi ne postavljaju medicinske dijagnoze i ne prepisuju lekove već se isključivo bave sprovođenjem psiholoških tretmana što uključuje intervju sa klijentima, psihološko testiranje, psihološko savetovanje i primenu različitih psiholoških tehnika. Psiholozi takođe, obavljaju i sprovode proces psihološke selekcije. Ceo tekst →

Rak bubrega

Maligni tumori bubrega mogu imati izvorište u različitim strukturama bubrega. Najčešće nastaju malignom transformacijom ćelija bubrežne kore (80-85%), bubrežne karlice (8%) i znatno ređe iz drugih ćelijskih struktura bubrega (onkocitomi, sarkomi i dr.). U dečjem uzrastu najšeće se javlja nefroblastom ili Vilmsov tumor. Ceo tekst →

Rak dojke

Ispitivanje na kancer se odnosi na upotrebu testova kojima se kancer detektuje u ranom stadijumu, pre nego što dovede do pojave simptoma i potencijalno u vreme kada je moguće da se izleči. Svake godine se kancer dojke dijagnostikuje kod 200,000 žena u Sjedinjenim Američkim Državama. Oko 40,000 žena godišnje umire od ovog kancera, što ga čini drugim kancerom po smrtnosti među ženama, odmah posle kancera pluća. Ceo tekst →

Rak prostate

Kancer prostate je maligno oboljenje prostate, organa koji gradi prsten oko uretre blizu mesta na kome ulazi u mokraćnu bešiku. Uretra je cev koji sprovodi urin iz mokraćne bešike u spoljašnju sredinu. Ceo tekst →

Reumatoidni artritis

Reumatoidni artritis je hronična upala zglobova koji zahvata i druga tkiva u organizmu. Uzrok bolesti nije poznat iako je poznato da pušenje povećava rizik nastanka bolesti kao i ozbiljnost bolesti. Simptomi se obično razvijaju postepeno, a vrsta simptoma i njihova ozbiljnost variraju od osobe do osobe. Ceo tekst →

Šećerna bolest

Definicija. Šečerna bolest ili dijabetes (latinski diabetes mellitus) je hronična bolest metabolizma koja se karakteriše pvišenim vrednostima glukoze u krvi. U osnovi nastanka bolesti je smanjena sekrecija i/ili smanjeno biološko dejstvo hormona inzulina, što za krajnju posledicu ima poremećaj metabolizma ugljenih hidrata, masti i belančevina u organizmu. Duže trajanje bolesti dovodi do promene strukture i funkcije krvnih sudova, nerava, bubrega i drugih vitalnih organa i organskih sistema. Ceo tekst →

Sindrom iritabilnih creva i dijeta

Britanska dijetetska asocijacija (BDA) izdala je smernice zasnovane na dokazima za dijetetski režim ishrane odraslih osoba sa sindromom iritabilnih creva (IBS).Nove preporuke objavljene su onlajn 10. aprila  i u junskom štampanom izdanju Journal of Human Nutrition and Dietetics. Ceo tekst →

Skupljanje urina tokom 24 sata

UVOD — Sledeća uputstva će Vam pomoći da na odgovarajući način sakupite uzorke urina tokom 24 sata. Ponekad će se od Vas tražiti da sakupite dva ili tri uzastopna 24-časovna uzorka. Ceo tekst →

Skupljanje urina za određivanje ortostatske proteinurije

Zaseban test urina je metod kojim se utvrđuje da li su proteini pronađeni u urinu posledica ortostatičke proteinurije. Iz razloga koji nisu potpuno razjašnjeni, usled tog stanja pacijent ima proteine u urinu dok stoji ili sedi, ali ne i dok leži. Zaseban test urina je jedan od načina da se to odredi. Ceo tekst →

Spirometrija

Spirometrija je jednostavna, brza i neinvazivna metoda za ispitivanje funkcije pluća. Ovom metodom ispituje se ventilacijska funkcija pluća ali i neki statički i dinamički volumeni i kapaciteti pluća. Ceo tekst →

Sprečavanje komplikacija šečerne bolesti

Diabetes mellitus je hronično stanje koje tokom vremena može da dovede do pojave komplikacija. Te komplikacije su sledeće: Ceo tekst →

Stres

Svaki čovek doživljava stres u svakodnevnom životu. "Mali stres" je dobar i zdrav za organizam jer ga održava u stanju budnosti koja je neophodna za zdravo funkcionisanje. U stvari, stres pomaže ljudima i priprema ih za životne izazove na koje nailazimo u svakodnevnom životu i koje je teško izbeći. Međutim, problem nastaje kada je individua izložena mnogim stresnim situacijama i kada one dugo traju. Stres tada utiče na čovekovu sposobnost da se izbori sa životnim teškoćama, da im se odupre i sve ovo onda može dovesti do mentalnih i fičikih problema kao i do slabljenja imunološkog sistema organizma. Ceo tekst →

Tretman Angine pektoris

Koronarna bolest srca uzrokuje sužavanje arterija koje snabdevaju srčani mišić kiseonikom i krvlju. Posledice koronarne bolesti srca su stabilna angina (povremen, ali predvidljiv bol u grudima), nestabilna angina (angina koja se tek pojavila, a javlja se prilikom odmora ili se pogoršava), srčani napad (infarkt miokarda) ili smrt. Ceo tekst →

Tretman visokog krvnog pritiska kod odraslih

Hipertenzija je medicinski termin za visoki krvni pritisak. Netretirana hipertenzija povećava napor kome su izloženi srce i arterije, što konačno dovodi do njihovog oštećenja. Hipertenzija povećava rizik od otkazivanja srca, srčanog udara (infarkt miokarda) i šloga. Na sreću, tretman visokog krvnog pritiska je obično uspešan i lako se primenjuje. Ceo tekst →

Visok krvni pritisak, ishrana i telesna težina

Hipertenzija (visok krvni pritisak) je rasprostranjeno stanje koje može da dovede do teških komplikacija ukoliko se ne tretira. Krvni pritisak se efikasno snižava promenom navika u ishrani i smanjenjem telesne težine. Ceo tekst →

Visoki holesterol i lipidi (Hiperlipidemija)

Hiperlipidemija označava povišene nivoe lipida (masti) u krvi, i to i holesterola i trigliceroda. Iako hiperlipidemija nije razlog da se osoba oseća loše, može značajno da poveća rizik od koronarne bolesti srca (KBS). Osobe sa KBS imaju zadebljale ili otvrdnele srčane arterije. To može da uzrokuje bol u grudima, srčani udar, ili oboje. Zbog tih razloga se osobama sa hiperlipidemijom često preporučuje tretman. Ceo tekst →

Kontaktirajte nas direktno i zakažite pregled

Sva polja su obavezna!